Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Dr. Hayriye Ünlü
Kongre İkinci Başkanı
Dr. Özlem Bilik
Kongre Onursal Başkanı
Dr. Fethiye Erdil
Kongre Başkan Yardımcısı
Dr. Sema Koçaşlı
Kongre Sekreteri
Dr. Çiğdem Canbolat Seyman
Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri
Hem. Özlem Hatip

Hem. Özlem Altıparmak

Hem. Yasemin Cicibaş

Hem. Zahide Baysarı

Dr. Zuhal Erdoğan

Kongre Bilimsel Kurulu
Dr. Ayşegül Savcı

Dr. Betül Tosun

Dr. Çiğdem Kaya

Dr. Elif Akyüz

Dr. Filiz Öğce

Dr. Gülay Altun Uğraş

Dr. Gülten Sucu Dağ

Dr. Hale Turhan Damar

Dr. Meryem Yavuz van Giersbergen

Dr. Mevlüde Karadağ

Dr. Nilgün Özbaş

Dr. Nursemin Ünal

Dr. Rahşan Çam

Dr. Serpil Yüksel

Dr. Sevinç Taştan

Dr. Şerife Kurşun Kural

Dr. Şükriye İlkay Güner

Dr. Ümran Dal